EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

AUTOOPRAVÁRENSTVÍ

Zjistit stav automobilu přímo při nákupu, nebo při jeho převzetí ze servisu je schopen jen málokdo. V současné době se velice často setkáváme se skrytými závadami na právě zakoupeném ojetém motorovém vozidle a zřídkakdy je bazar, případně předchozí majitel ochoten podílet se finančně na opravě. Zjištěné závady v záruční době od data prodeje lze pak jen stěží reklamovat u dodavatele.

Případy, kdy se běžný zákazník setká s negativním postojem zodpovědné osoby nebo organizace, je nutné podložit reklamaci ke zdárnému řešení odborným vyjádřením nebo v závažnějších případech znaleckým posudkem. V nabídce znalecké a poradenské kanceláře je také možnost provedení expertních demontáží předmětných agregátů včetně průvodní fotodokumentace, jejichž závěry lze použít jako přílohy znaleckých posudků.