EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

LABORATORNÍ EXPERTÍZY

Laboratorní expertízy bývají v mnoha případech nedílnou součástí požadované znalecké činnosti. Přibírány jsou renomované akreditované laboratoře, které následně provedou rozbory paliv, provozních náplní včetně olejů a chladicích kapalin v požadovaném rozsahu zpracované do přehledného výstupního protokolu.

Odběry vzorkůVzor výstupního protokolu
Vzor závěru laboratorní expertízyOdebrané vzorky paliva - VERVA 100
Vzor zkušebního protokolu