EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Nejsmutnějším a také zároveň nejsložitějším úkolem k vypracování znaleckého posudku je bezesporu objasnění příčin vzniku požáru. Pokud už k požáru dojde, je důležité zjistit jeho skutečnou příčinu. Dnešní moderní automobily jsou doslova „prošpikovány“ elektronikou a přímý zkrat ve zdrojové části elektroinstalace bývá nejčastější příčinou. Bohužel se však také stává, že požár vznikne v přímé souvislosti s prováděnými servisními úkony. „Přiskřípnutý“ některý ze silových vodičů spouštěče nebo alternátoru mezi dvě příruby v nepřístupných místech se po krátké době rozžhaví a zapálí některou z hořlavých součástí automobilu. Právě tyto případy se nejčastěji řeší na základě znaleckých posudků

Velmi smutný pohled, který bych nikomu nepřál.  Po vyzdvižení automobilu vysokozdvižným vozíkem byla nalezena pod nápravnicí zaklíněná přikrývka.
Jak vyplynulo z dalšího šetření, právě tato zapomenutá přikrývka, kterou zachytil rotující kloubový hřídel, byla příčinou vzniku požáru.  Porsche 911 GT3 - požár v motorovém prostoru zánovního vozidla
Kriminalistické ohnisko požáru bylo zjištěno v oblasti LZ skupinové svítilnySpodní část LZ skupinové svítilny
Ohniskové příznaky - zplodiny hoření v nitru svítilnyZřetelné stopy proudového přetížení polovodičových prvků
Volvo C70 - požár motorového prostoruPodvozek byl silně kontaminovaný motorovým olejem
Požár byl iniciován za jízdy povrchem oxidačního katalyzátoruV procesu šetření je prováděna komplexní kontrola kabelových svazků
Zjistitelné tak jsou i stopy proudového přetíženíPříčinou proudového přetížení bývá také odlomení významné části žilového jádra příslušného vodiče