EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZKOUŠKY KVALITY MATERIÁLŮ – METALURGIE

Zkoušky kvality materiálů dokáží jednoznačně stanovit, kdy k porušení konkrétní součásti došlo v důsledku jeho výrobní vady, náhlého přetížení, nebo únavovým mechanismem. V praxi se tak řeší lomy klikových hřídelí, vady soukolí převodovek a defekty valivých ložisek.

Vzor výstupního protokoluÚnavový lom synchronizačního tělesa
Únavové opotřebení valivých ložisekVzor metalografického nálezu
Plastické změny ozubení způsobené provozem převodovky s  nízkou hladinou převodového olejeŘez ozubením
TATRA 815 - únavový lom klikového hřídeleÚnavový lom čepu ramene manipulátoru