EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZNALECKÉ POSUDKY MILAN BARTÁK

OCEŇOVÁNÍ VOZIDEL, POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL A ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ

Společnost Milan Barták se specializuje na znaleckou a poradenskou činnost v oboru motorových vozidel.

Znalecké posudky je třeba vypracovat zejména v případech, že u vás dojde ke změně vlastnictví, rozvodovému řízení, nepeněžnímu vkladu do firmy, vypořádání dědictví. Dále v rámci služeb pro správce konkurzních podstat, exekutory, likvidátory a znalecké ústavy, při vyřazení majetku nebo vkladu majetku do účetní evidence. V neposlední řadě budete posudek potřebovat pro ocenění z důvodu půjčky nebo úvěru.

Pro vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření využívám bohaté zkušenosti získané v průběhu více než čtvrtstoletí praxe v oboru autoopravárenství. Během této doby jsem se zabýval běžnými, celkovými, ale i generálními opravami všech skupin motorových vozidel: podvozkové skupiny, motory, převodovky, vstřikovací systémy a karosářské práce.

Dlouholeté zkušenosti mi pomohly ve studiu, po jehož úspěšném absolvování  jsem byl jmenován soudním znalcem v oboru:

  • Strojírenství – strojírenství všeobecné se zvláštní specializací na autoopravárenství.
  • Strojírenství – strojírenství všeobecné se specializací na zjišťování příčin vzniku požárů motorových vozidel.
  • Ekonomika – ceny a odhady motorových vozidel.

ZNALECKÁ KANCELÁŘ V OBLASTI MOTOROVÝCH VOZIDEL POSKYTUJÍCÍ KVALITNÍ SLUŽBY

Naše expertní kancelář garantuje neutralitu, profesionální přístup a diskrétnost.

Termín vypracování znaleckého posudku závisí především na složitosti věci, komplexnosti předané dokumentace, množství zpracovaného materiálu a vzájemné dohodě s objednatelem. Vždy se však snažím dosáhnout co nejrychlejšího možného termínu zpracování každé zakázky.

Znaleckou činnost provádím na základě jmenování předsedkyní Krajského soudu v Praze v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhlášky 37/1967 Sb. K provedení zákona č 36/ 1967 Sb.

Jsem také člen komory soudních znalců České Republiky.

+420 776 778 099
znalec@motor-expert.cz

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.