EKONOMIKA – OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
STROJÍRENSTVÍ – POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU MOTOROVÝCH VOZIDEL A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA – ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Kia Sorento - expertní demontáž převodovky

Převodovka byla předána k expertní demontáži samostatně - Majitel vozu zaznamenal po čtyřech měsících provozu zvýšenou hlučnost převodovky a nepřesné řazení jednotlivých převodových stupňů.  Kulisa řazení - Po demontáži kulisy řazení nebylo zjištěno kromě mírné netěsnosti žádné poškození.
Ložisko hnací hřídele - Po sejmutí příruby hnacího hřídele převodovky bylo jasno. Příčinou zvýšené hlučnosti převodovky je poškozené kuličkové ložisko.  Vnitřní část ložiska - Po sejmutí pláště převodovky bylo možné prozkoumat uložení hnací hřídele i z druhé strany. „Klec“ ložiska je poškozená a chybí jedna kulička.
Ozubené kolo čtvrtého převodového stupně - Modul ozubeného kola je v krajní poloze zřetelně poškozen.  Ozubené kolo pátého převodového stupně - Jeho poškození má odlišný charakter než v předchozím případě.
Ložisko hnané hřídele - Kuličky a klec tohoto ložiska byly rozdrcené. Na vnitřním ložiskovém kroužku byla zjištěná i zřetelná prasklina.  Převodovka po provedené opravě - „FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU EXPERTNÍ DEMONTÁŽE BYLY ZVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM ZADAVATELE“.